CONTAINERDIENST

Wij hebben 2 soorten van containers, 12m³ en 18m³

12m³ zuiver steenpuin 

12m³ gemengd afval     

18m³ gemengd afval     

 

De containers mogen 5 dagen blijven staan en vanaf de 6e dag komt er € 2.50/dag (excl. btw) staangeld bij.

 

Wat NIET gestort mag worden in onze containers:

verfproducten, verdunners, vernis, batterijen, asbestcement, natuurleien, treinbiels, verontreinigd puin en grond, asfalt, roofing, restafval (huisvuil)

Wanneer opgehaalde partijen toch verontreinigd blijken, worden deze op kosten van de klant afgevoerd naar een erkende stortplaats.

 

AEEA producten mogen in onze gemengde containers gestort worden maar hiervoor moet U telefonisch vooraf een aparte bigbag aanvragen, de AEEA producten moeten steeds apart in deze bigbag geplaatst worden!

Containers waarbij de sorteringsregels niet gevolgd worden kunnen steeds geweigerd worden of er kan een meerkost voor aangerekend worden.

 

(wanneer er in een container van 12m³ enkel licht afval of on-sorteerbaar afval zou gestort worden, dan mag het gewicht 1.750kg niet overschrijden, indien wel zal er een meerprijs aangerekend worden voor het supplementaire gewicht)

(wanneer er in een container van 18m³ enkel licht afval of on-sorteerbaar afval zou gestort worden, dan mag het gewicht 2.500kg niet overschrijden, indien wel zal er een meerprijs aangerekend worden voor het supplementaire gewicht)

 

Afhankelijk van de prijsschommelingen in de afvalsector, kunnen onze prijzen ten alle tijden aangepast worden.