GROND- EN AFBRAAKWERKEN

- Afbreken van gebouwen en bijbouwen.

- Uitgraven van bouwputten en/of funderingen voor woningen, zwembaden, zwemvijvers,....

- Nivelleringswerken voor aanleg van tuinen of terreinen.

- Leveren en plaatsen van regenwaterputten, septische putten,...