SORTEERCENTRUM

Soorten afval die bij ons kunnen gestort worden :

Restafval, gemengd afval

Hout

Groenafval (takken, wortels, stronken, gras, tuinafval)

Steenpuin

Keramiek, tegels

Cellenbeton, ytong, gyproc, bezetsel

 

Minimumbedrag per weging = 4,00 €

 

Wat NIET gestort mag worden in ons sorteercentrum:

verfproducten, verontreinigd puin en grond, ed.

Wanneer aangeleverde partijen toch verontreinigd blijken, worden deze op kosten van de klant afgevoerd naar een erkende stortplaats.