SORTEERCENTRUM

Soorten afval die bij ons kunnen gestort worden :

Gemengd afval

Hout

Groenafval (takken, wortels, stronken, gras, tuinafval)

Steenpuin

Keramiek, tegels

Cellenbeton, ytong, gyproc, bezetsel

 

Minimumbedrag per weging = 5,00 €

 

Administratiekost voor factuurbedrag kleiner dan 25 euro excl. B.T.W. per maand

 

Wat NIET gestort mag worden in ons sorteercentrum:

verfproducten, verdunners, vernis, batterijen, asbestcement, treinbiels, verontreinigd puin en grond, asfalt, roofing, restafval (huisvuil)

Wanneer aangeleverde partijen toch verontreinigd blijken, worden deze op kosten van de klant afgevoerd naar een erkende stortplaats.

 

Afhankelijk van de prijsschommelingen in de afvalsector, kunnen onze prijzen ten alle tijden aangepast worden.